Aradığınız kelimeyi yazıp Enter tuşuna basınız.
EN

Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Bu internet sitesinin herhangi bir sayfasına girerek ve / veya kullanarak aşağıda belirtilen koşullarla bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Aşağıda yer alan koşulları kabul etmemeniz halinde, bu internet sitesine erişmeyiniz ya da kullanmayınız.
Bu internet sitesinde yer alan bilgilerin ve malzemelerin, görsel unsurların ve bunların düzenlenmelerindeki telif hakkı, aksi açıkça belirtilmediği sürece Beşiktaş Kültür Merkezi A.Ş.’ne aittir. Beşiktaş Kültür Merkezi A.Ş. 'nin yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamazlar.
Beşiktaş Kültür Merkezi A.Ş. iş bu internet sitesindeki tüm içeriği ve bilgi, koşul ve düzenlemeyi, önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın, dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme ve yayınını durdurma hakkına sahiptir. Bu koşullar, sitede ilan edilir edilmez derhal yürürlüğe girer.
1. Bu sayfada bulunan bilgiler ile internet sitesi ve bu sitelerdeki ve uygulamalardaki yer alan yazılar, resimler, videolar, markalar, slogan, görsel ve işitsel imgeleri vb. diğer tüm işaretler fikri mülkiyet haklarına ilişkin ilgili tüm bilgiler, BKM’nin tasarrufundadır. BKM’den önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, bunları ya da bunlara ilişkin her tür veriyi, veri tabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen işlenmesi, kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması kesinlikle yasaktır. Buna aykırı kullanım hallerinde kullanıcı, bu haksız kullanımının hukuki ve cezai tüm sonuçlarını peşinen kabul etmiş sayılır.
2. İş bu internet sitesideki bilgilerin doğruluğu, güncelliği, yeterliliği, hakkında hiçbir biçimde, açık ya da zımni bir garantide, taahhütte bulunmamaktadır. Bu internet sitesinde verilen bilgiler, "olduğu gibi", "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadırlar. BKM bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu, açık bir şekilde reddetmektedir.
3. İş bu internet sitesinin herhangi bir sebeple kesintiye uğraması, gecikmesi, bozulması, değiştirilmesi hallerinde veya içeriğine ilişkin hata, ihmal, durumlarında ya da benzeri tüm olası haller sebebiyle doğabilecek tüm zararlardan, herhangi bir gerekçe ileri sürülerek, hiçbir biçim ve seviyede sorumlu tutulamaz.
4. İş bu internet sitesi veya uygulamaları sadece kişisel kullanımınız için ziyaret etme ve görüntüleme; siteden etkinlikleri izleme, tanıtıcı bilgiler edinme ve diğer kişisel kullanımlarınız için yararlanma hakkına sahip olduğunuzu kabul etmektesiniz
5. İş bu internet sitesini ziyaret ederek veya kullanarak, yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirsiniz; yaptığınız her işlem ve eylemdeki hukuki, cezai ya da sair her türlü sorumluluk münhasıran size aittir.
6. BKM, iş bu internet sitesi üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz faaliyetler/işlemler nedeniyle sizin ya da üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda BKM’ye herhangi bir sorumluluk tevcih edilir ise, ilgili kullanıcılar BKM’nin her türlü zararını tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
7. İş bu internet siteleri veya uygulamaların, izin ve yetki verilmeyen herhangi bir amaçla kullanılması ya da bu kapsamda sair bir tasarruf gerçekleştirilmesi amacıyla, BKM’nin yazılı izni alınmaksızın, herhangi bir robot, örümcek ya da başka otomatik aletler ya da manuel aletlerin ve işlemlerin kullanılması yasaktır.
8. BKM’nin ya da iş bu internet sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya sair bir donanım kullanmayacağınızı, sitemiz alt yapısı üzerine, makul olmayan veya bu alt yapıya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
9. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka/mevzuata uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ve/veya içerikleri iş bu internet sitesi veya uygulamalara gönderen kişilerin sorumluluğundadır. BKM, Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin/yayınların ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka/mevzuata uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. Siteyi başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanmanız da dahil, siteyi haksız/hukuka aykırı kullanmanızdan dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları tazmin edeceğinizi de kabul etmektesiniz. Siteyi kullanırken, ilgili mevzuat hükümlerine uyacağınızı faaliyetleriniz ile ilgili olarak mevzuat hükümlerine uymamanız nedeni ile gerek BKM ve gerekse de sizin ya da 3. kişiler nezdinde doğacak her türlü sorumluluğun bizzat kendinize ait olacağını, bu sorumluluklar nedeni ile BKM’den rücuen herhangi bir talepte bulunmayacağınızı, keza bu madde kapsamında BKM’ye yönelebilecek olası talepleri ve zararları derhal tazmin edeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
10. BKM; iş bu internet sitesinin üçüncü şahıs kullanıcıları, BKM kullanıcıları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının işlem ve fiillerinden dolayı sorumlu olmadığı gibi, sizlerin de siteyi kullanmanızla ilgili fiil, ihmal ve davranışlarınızdan dolayı hiçbir şekilde sorumlu değildir.
11. BKM, iş bu internet sitesi veya uygulama üzerinden, BKM’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir, yönlendirme yapabilir. Bu 'link'ler/yönlendirmeler, web sitesini veya siteyi işleten kişinin desteklendiği ya da web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinde sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında BKM’nin herhangi bir sorumluluğu ve/veya taahhüdü yoktur. Bağlantıların riski, kullanıcıya aittir.
12. BKM, internet sitesine girilmesi ile ya da buradaki bilgilerin, verilerin, programların vs. herhangi bir biçim ve derecede kullanılması sebebiyle, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.
13. Bu Kullanım Koşullarını ihlâl ettiğiniz takdirde, BKM Siteyi kullanmanıza son verebilir, gelecekte siteyi kullanmanıza engel olabilir ve/veya aleyhinize ilgili yasal yollara müracaat edebilir.
14. Bu internet sitesi üzerinden haber bültenine kaydolan kişilere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgiler (isim, yaş, e-posta adresi, vb.) talep edilmektedir. Toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları veya Kullanıcı’nın hesabına yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için BKM bünyesinde ve şirketimize satış, pazarlama ve tanıtım hizmeti sağlayan aracı şirketler ile paylaşılarak kullanılmaktadır. Kişisel bilgiler haricinde; İnternet Sitesi üzerinden yapılan işlemlere ait istatistiksel veriler analiz edilmekte ve saklanmaktadır.
15. İş bu internet sitesi, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. Ayrıca, siteye ve/veya hükümlerine ilişkin herhangi bir ihtilafın doğması durumunda İstanbul (Çağlayan) mahkemelerinin ve icra dairelerinin görevli ve yetkili olacağını da kabul etmektesiniz.

Beşiktaş Kültür Merkezi A.Ş.
Mersis: 0166035448100019
Adres: Akat Mah. Maya Meridyen İş Mrkz. Ebulula Mardin Cad. No.16 Kat. 3 D.12
Beşiktaş / İstanbul
Kep Adresi: [email protected]
UETS : 25969-33881-55408

BKM’den
HABERDAR OLUN

Filmlerimiz, dizilerimiz, tiyatrolarımız, stand-up’larımız, konserlerimiz ve festivallerimizden haberdar olmak için e-bültenimize kaydolun!

E-BÜLTEN