Aradığınız kelimeyi yazıp Enter tuşuna basınız.
EN

Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Bu internet sitesinin herhangi bir sayfasına girerek ya da uygulamayı yükleyerek ve kullanarak aşağıda belirtilen koşullarla bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Aşağıda yer alan koşulları kabul etmemeniz halinde, bu internet sitesine erişmeyiniz yada uygulamayı cihazınızdan kaldırınız.
Bu internet sitesinde ya da uygulamada yer alan bilgilerin ve malzemelerin, görsel unsurların ve bunların düzenlenmelerindeki telif hakkı, aksi açıkça belirtilmediği sürece Beşiktaş Kültür Merkezi A.Ş.’ne aittir. Beşiktaş Kültür Merkezi A.Ş. 'nin yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamazlar.
Beşiktaş Kültür Merkezi A.Ş. iş bu internet siteleri veya uygulamalardaki tüm içeriği ve bilgi, koşul ve düzenlemeyi, önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın, dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme ve yayınını durdurma hakkına sahiptir. Bu koşullar, sitede ilan edilir edilmez derhal yürürlüğe girer.
1. Bu sayfada bulunan bilgiler ile internet sitesi ya da uygulama ve bu sitelerdeki ve uygulamalardaki yer alan yazılar, resimler, videolar, markalar, slogan, görsel ve işitsel imgeleri vb. diğer tüm işaretler fikri mülkiyet haklarına ilişkin ilgili tüm bilgiler, BKM’nin tasarrufundadır. BKM’den önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, bunları ya da bunlara ilişkin her tür veriyi, veri tabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen işlenmesi, kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması kesinlikle yasaktır. Buna aykırı kullanım hallerinde kullanıcı, bu haksız kullanımının hukuki ve cezai tüm sonuçlarını peşinen kabul etmiş sayılır.
2. İş bu internet siteleri veya uygulamalardaki bilgilerin doğruluğu, güncelliği, yeterliliği, hakkında hiçbir biçimde, açık ya da zımni bir garantide, taahhütte bulunmamaktadır. Bu internet sitesi yada uygulamada verilen bilgiler, "olduğu gibi", "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadırlar. BKM bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu, açık bir şekilde reddetmektedir.
3. İş bu internet siteleri veya uygulamaların herhangi bir sebeple kesintiye uğraması, gecikmesi, bozulması, değiştirilmesi hallerinde veya içeriğine ilişkin hata, ihmal, durumlarında ya da benzeri tüm olası haller sebebiyle doğabilecek tüm zararlardan, herhangi bir gerekçe ileri sürülerek, hiçbir biçim ve seviyede sorumlu tutulamaz.
4. İş bu internet siteleri veya uygulamaları sadece kişisel kullanımınız için ziyaret etme ve görüntüleme; Siteden etkinlikleri izleme, tanıtıcı bilgiler edinme ve diğer kişisel kullanımlarınız için yararlanma hakkına sahip olduğunuzu kabul etmektesiniz
5. İş bu internet siteleri veya uygulamaları ziyaret ederek veya kullanarak, yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirsiniz; yaptığınız her işlem ve eylemdeki hukuki, cezai ya da sair her türlü sorumluluk münhasıran size aittir.
6. BKM, sizin işbu kullanım koşullarına ve/veya hukuka/mevzuata İş bu internet siteleri veya uygulamalar üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz faaliyetler/işlemler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda BKM’ye herhangi bir sorumluluk tevcih edilir ise, ilgili kullanıcılar BKM’nin her türlü zararını tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
7. İş bu internet siteleri veya uygulamaların, izin ve yetki verilmeyen herhangi bir amaçla kullanılması ya da bu kapsamda sair bir tasarruf gerçekleştirilmesi amacıyla, BKM’nin yazılı izni alınmaksızın, herhangi bir robot, örümcek ya da başka otomatik aletler ya da manuel aletlerin ve işlemlerin kullanılması yasaktır.
8. BKM’nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya sair bir donanım kullanmayacağınızı, sitemiz alt yapısı üzerine, makul olmayan veya bu alt yapıya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
9. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka/mevzuata uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ve/veya içerikleri iş bu internet sitesi veya uygulamalara gönderen kişilerin sorumluluğundadır. BKM, Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin/yayınların ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka/mevzuata uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. Siteyi başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanmanız da dahil, siteyi haksız/hukuka aykırı kullanmanızdan dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları tazmin edeceğinizi de kabul etmektesiniz. Siteyi kullanırken, ilgili mevzuat hükümlerine uyacağınızı faaliyetleriniz ile ilgili olarak mevzuat hükümlerine uymamanız nedeni ile gerek BKM ve gerekse de 3. kişiler nezdinde doğacak her türlü sorumluluğun bizzat kendinize ait olacağını, bu sorumluluklar nedeni ile BKM’den rücuen herhangi bir talepte bulunmayacağınızı, keza bu madde kapsamında BKM’ye yönelebilecek olası talepleri ve zararları derhal tazmin edeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
10. BKM; iş bu internet siteleri veya uygulamaların üçüncü şahıs kullanıcıları, BKM kullanıcıları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının işlem ve fiillerinden dolayı sorumlu olmadığı gibi, sizlerin de siteyi kullanmanızla ilgili fiil, ihmal ve davranışlarınızdan dolayı hiçbir şekilde sorumlu değildir.
11. BKM, iş bu internet sitesi veya uygulama üzerinden, BKM’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir, yönlendirme yapabilir. Bu 'link'ler/yönlendirmeler, web sitesini veya siteyi işleten kişinin desteklendiği ya da web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinde sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında BKM’nin herhangi bir sorumluluğu ve/veya taahhüdü yoktur. Bağlantıların riski, kullanıcıya aittir.
12. BKM, internet sitesi veya uygulamaya girilmesi ile ya da buradaki bilgilerin, verilerin, programların vs. herhangi bir biçim ve derecede kullanılması sebebiyle, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.
13. Bu Kullanım Koşullarını ihlâl ettiğiniz takdirde, BKM Siteyi kullanmanıza son verebilir, gelecekte Siteyi kullanmanıza engel olabilir ve/veya aleyhinize ilgili yasal yollara müracaat edebilir.
14. Bu internet sitesi veya mobil uygulamayı herhangi bir şekilde ziyaret eden ve/veya kullanan kişilere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgiler (isim, yaş, e-posta adresi, vb.) talep edilmektedir. İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama ile toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları veya Kullanıcı’nın hesabına yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel bilgiler haricinde; İnternet Sitesi veya Mobil Uygulama üzerinden yapılan işlemlere ait istatistiksel veriler analiz edilmekte ve saklanmaktadır.
15. Şirket, üyelik formları ile kendisine iletilen bilgileri, Kullanıcılar’ın bilgisi veya aksi yönde bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.
16. İnternet Sitesi içeriğinde Google Analytics’in Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması özellikleri kullanılmaktadır. Reklam ayarları kullanılarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics’in kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamları özelleştirilebilir. Google Analytics ile sağlanan demografik bilgiler, İnternet Sitesi’ni ve varsa İnternet Sitesi üzerinden verilen reklamları, Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. İşbu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer Kullanıcılar’a ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (isim, soyadı, T.C Kimlik No, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak Kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi derlemek etmek amacıyla kullanılmaktadır. İşbu Gizlilik Şartları’nı kabul edilmesiyle, anonim bilgilerin reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay verilmektedir.
17. Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılar, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama reklamlarını internet üzerindeki yayıncı sitelerde yer verdikleri banner alanlarında gösterecektir. Ziyaretçilerin İnternet Sitesi’ne ve Mobil Uygulama’ya geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere İnternet Sitesi tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.
18. Kişisel Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.
19. Kullanıcı, işbu Kullanım koşulları ile paylaşmış olduğu bilgilerin şahsına ait olduğunu ve bu bilgilerin, şirketin iş bu internet sitesi / uygulama üzerinden kullanıcıya hizmet verebilmesi ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ve her türlü iletişim aracına uygun bildiriminin sağlanması için Şirket’in iştiraki olan diğer tüzel kişiler ile de paylaşılabileceğine onay vermektedir.
20. İnternet Sitesi ya da uygulama üyeliği çerçevesinde gönderilen iletilerde bulunan iptal amaçlı linke tıklayarak, veya "Hesabım" bölümünde bulunan "Üyelik Bilgileri Güncelleme" alanında "Reklam ve duyuru e-postalarını almak istemiyorum" seçeneğini işaretleyerek e-posta ya da uygulama üzerinden bildirim gönderim listesinden her zaman çıkış yapılabilmektedir.
21. İş bu internet sitesi veya uygulamayı kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. Ayrıca, siteye ve/veya hükümlerine ilişkin herhangi bir ihtilafın doğması durumunda İstanbul (Çağlayan) mahkemelerinin ve icra dairelerinin görevli ve yetkili olacağını da kabul etmektesiniz.

BKM’den
HABERDAR OLUN

Filmlerimiz, dizilerimiz, tiyatrolarımız, stand-up’larımız, konserlerimiz ve festivallerimizden haberdar olmak için e-bültenimize kaydolun!

E-BÜLTEN